top of page

600 Years Building Resilient House? | Jang Keu | TEDxĐaKao

Updated: Oct 20, 2021[English below]

Nếu có hàng ngàn ý tưởng được phát triển mỗi ngày, tại sao chúng ta lại không chọn những ý tưởng có ích cho xã hội và cộng đồng? Chị Jang Kều tin rằng có ba giá trị cốt lõi ảnh hưởng tới sự phát triển của một xã hội, đó là tính nhân văn, sự sáng tạo và tính bền vững. Với những ngôi nhà chống lũ đầy sáng tạo và cách thực hiện thông minh, chị cùng đồng đội của mình tại NHÀ CHỐNG LŨ đã mang niềm tin đến với hơn 700 gia đình và hàng xóm của họ trong 5 năm qua. Hơn nữa, chị Jang cũng đang theo đuổi ước mơ phát triển cộng đồng với Sống Foundation, chị mong muốn tiếp cận bắt đầu từ xây dựng vốn nhân lực, môi trường xanh và cộng đồng bền vững. Hãy tưởng tượng, nếu như mỗi người trong chúng ta hiểu rằng sự phát triển của mỗi người đều dựa trên Tháp Nhu Cầu của Maslow; thì ta sẽ biết được cách để khát khao, và rồi hành động để có thêm niềm tin vào một cộng đồng tươi đẹp hơn nữa.


“We are transforming for a better Vietnam!” - Jang Kều Founder of Sống Foundation - If there was a million ideas has been raised every day, then why wouldn’t we choose an idea that benefits to society? Ms. Jang Keu believes there are three main core values that develop a society, which is humanity, creativity, and sustainability. With the most agile, creative resilient house that gives the faith to live to more than 700 families and their neighbors for the past 5 years. Furthermore, Jang is also on the pursuit of empowering society development with Sống (Living) Foundation, she wishes to approach them in three ways, which start from human capital building, sustainable environment, to sustainable community. Imagine if we all understand that every one of us is growing according to the Maslow of Needs; then each of us has to dream, take action and has faith towards a better society. “We are transforming for a better Vietnam!” - Jang Kều Founder of Sống Foundation


TEDxĐaKao | November 2018

Comentarios


bottom of page