top of page

Art drives Human values | Nghệ thuật thúc đẩy các giá trị Nhân văn

The second fundraising event for the “Nhà Chống Lũ” (Resilient Housing) program took place ten years ago with the theme “Let’s Love Each Other”. Many outstanding artworks were contributed by artists such as Lê Quảng Hà, Lê Kinh Tài, Hà Trí Hiếu, Lê Thiết Cương, Hiền Nguyễn, Nguyễn Quang Huy, and Trần Nhật Thăng…


After only one first year with 99 safe houses built, we thankfully won trust and support of artists and philanthropists. The fundraising event was held in a hall at the Press Club instead of in small café spaces like in the 1st year. I vividly recall the one in Saigon, where singers Mỹ Linh and Trung Quân Idol performed. Diva Mỹ Linh not only sang but also joined the auction, even taking on the role of auctioneer with us.


As for me, after “reluctantly” becoming an MC in the first year, the “Let’s Love Each Other” event marked my official debut on stage as an auction MC and, … “unexpectedly”, a collector. Owning artworks by talented Lê Quảng Hà and Lê Kinh Tài (at a time when donors’ attention to fine arts was limited) fueled my passion for arts, which continues to this day. Moreover, many art pieces I bought through my foundation’s auctions have been donated back to create three fundraising events for both Nhà Chống Lũ and River Ơi. Love perpetuates love.


Nowadays, numerous art auction groups, forums, and companies have emerged in Vietnam. It’s truly wonderful. Art drives human values, and in turn, humanity becomes the driving force for artistic development and dissemination.

——

Chương trình Gây quỹ năm thứ 2 của Nhà Chống Lũ có chủ đề “HÃY YÊU NHAU ĐI” diễn ra cách đây 10 năm. Rất nhiều tác phẩm tuyệt vời của các hoạ sỹ Lê Quảng Hà, Lê Kinh Tài, Hà Trí Hiếu, Lê Thiết Cương, Hiền Nguyễn, Nguyễn Quang Huy, Trần Nhật Thăng …


Tức là chỉ sau một năm đầu tiên với 99 căn nhà đã hoàn thành, chúng tôi đã được các nghệ sỹ và các nhà hảo tâm tin tưởng, chung tay. Buổi gây quỹ này được diễn ra ở một khán phòng của Press Club chứ không còn chỉ ở không gian những quán cafe bé nhỏ. Tôi nhớ năm đó, buổi biểu diễn ở Sài Gòn có ca sỹ Mỹ Linh và Trung Quân Idol hát. Chị Mỹ Linh khúc cuối không chỉ đóng vai trò ca sỹ nữa mà tham gia đấu giá, rồi sau đó lên dẫn chương trình đấu giá luôn cùng với chúng tôi.


Còn tôi, sau năm đầu bị trở thành MC bất đắc dĩ thì kể từ “Hãy Yêu Nhau Đi” đã chính thức bước lên sâu khấu với vai trò MC đấu giá kiêm… chủ sị và tất nhiên là kiêm nhà sưu tập… bất đắc dĩ. Nhưng việc may mắn được sở hữu tác phẩm của HS Lê Quảng Hà và Lê Kinh Tài (do lúc đó chưa có mạnh thường quân quan tâm đến mỹ thuật) đã khiến tôi say sưa đấu giá, đấu giá và đấu giá đến bây giờ. Không những thế các tác phẩm do tôi đấu giá mua về lại được tôi tặng và trở thành 3 đợt đấu giá gây quỹ tặng lại cho Nhà Chống Lũ và River Ơi. Yêu thương tiếp nối Yêu thương.


Giờ đây, đã có bao nhiêu nhóm, diễn đàn, các công ty đấu giá nghệ thuật mọc lên ở Việt Nam. Thật là tuyệt vời. Nghệ thuật thúc đẩy các giá trị Nhân văn và ngược lại, Nhân văn trở thành động lực cho Nghệ thuật phát triển và lan toả.

Comments


bottom of page