top of page

Nhân duyên

Thế giới thật bao la, nó mở ra trước mắt tôi và bạn khác nhau, phụ thuộc vào thời điểm, tầm nhìn, sự quan tâm, sự hiểu biết, kinh nghiệm, năng lực cảm nhận … của mỗi người. Thế nên cái tôi muốn làm trong cuộc đời mình, phụ thuộc vào cái tôi nhìn thấy và cảm nhận, chứ không phải cái bạn nhìn thấy. Nên là, đừng bắt tôi cảm nhận, nói và hành động như bạn. Điều tôi nghĩ, nói và làm sẽ độc lập với cái bạn nghĩ và muốn. Tôi làm một điều gì đó, kể cả việc cộng đồng, là bởi vì tôi muốn, tôi thấy bị thôi thúc từ bên trong. Tức là tôi làm cho chính tôi, vì mong muốn của tôi, chứ không vì ai, cho ai cả! Và những người cùng làm với nhau chuyện xã hội, là vì họ cùng có những thôi thúc tương tự, tất nhiên ở mức độ khác nhau. Họ làm vì họ, cho chính họ!


Vì vậy, đừng thần thánh hoá việc làm cộng đồng. Nó cũng như trăm ngàn các công việc khác. Cũng như cô gái Kenya đang chăn bò trên cánh đồng lúa mì này. Cũng như những cái cây kia đang xoè rộng tán lá để đón ánh mặt trời, và vô tình, nó che chở cho những người đứng dưới bóng râm của nó. Tất cả đều là nhân duyên: bạn nhìn thấy gì, bạn gặp ai, bạn muốn làm gì, bạn có chung niềm đam mê với ai, ở những giai đoạn nào của cuộc đời, ngắn hay dài… Là duyên cả! Tất cả đều nhẹ nhàng, tự nhiên như những áng mây kia thôi. Cứ lãng đãng trôi trên bầu trời, cho đến khi tụ lại, thành mưa, hay tan ra, để bầu trời xanh biếc….


📸 Cánh đồng lúa mì ở Kenya

Comments


bottom of page