top of page

Workshop về Phương pháp Chung tay của Quỹ Sống & Thực hành CSV của Doanh nghiệp trong bối cảnh BĐKH

- Các bạn đã biết và thực hành CSV cho doanh nghiệp của mình chưa?

- Khi định start-up, bạn có nghiên cứu về CSV chưa và có ý định sẽ phát triển một mô hình kinh doanh CSV không?

- CSV và CSR khác nhau như thế nào?

- CSV khác ESG như thế nào?…

Và rất nhiều câu hỏi sẽ được thảo luận & giải đáp trong workshop của Quỹ Sống tổ chức vào sáng mai (16/8/2022) tại Caravelle Hotel Saigon.


Ngày 1/11/2020, Quỹ Sống đã tổ chức một workshop dành cho các DN về CSR hướng tới Phát triển Bền vững (ảnh). Nối tiếp mạch này, Trung tâm River Ơi của Sống sẽ tiếp tục những workshop chuyên đề để chia sẻ với khối các DN những chủ đề có liên quan đến kinh doanh & phát triển bền vững!


Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng các DN để hỗ trợ các DN xây dựng một mô hình sản xuất KD bền vững, đóng góp vào việc ứng phó với BĐKH và tạo ra các giá trị XH cho cộng đồng.

Ảnh: Hội thảo CSR 1/11/2020 về Phát triển Bền vững của Quỹ Sống

——-

PHƯƠNG PHÁP CHUNG TAY CỦA QŨY SỐNG VÀ THỰC HÀNH CSV CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH BĐKH


Xu hướng tạo ra giá trị chung (Creating Shared Value - CSV) của các doanh nghiệp đang mở ra cơ hội mới cho nỗ lực đẩy lùi tiến trình biến đổi khí hậu. Đây là mô hình tích hợp mục tiêu giải quyết vấn đề của cộng đồng vào chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đồng thời tạo ra giá trị xã hội và giá trị kinh tế một cách bền vững. Tuy nhiên, để theo đuổi chiến lược CSV, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều rào cản, đặc biệt là những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu (BĐKH) không thể được giải quyết bởi tổ chức đơn lẻ nào. Do đó, muốn thúc đẩy các nỗ lực chia sẻ giá trị, các doanh nghiệp phải phối hợp cùng chính phủ, NGOs, doanh nghiệp khác và cộng đồng địa phương.


❓ Vậy trong quá trình xây dựng chiến lược CSV ứng phó với BĐKH, các doanh nghiệp cần tiếp cận và phối hợp với các bên như thế nào? Cách tiếp cận mới thay đổi gì so với hơn cách thức trước đây, chủ yếu tập trung hoạt động từ thiện và thực hiện trách nhiệm với xã hội (CSR)?


❓ Để đề xuất một số câu trả lời cho bài toán này, trong khuôn khổ sự kiện “Tạo giá trị chung thích ứng với biến đổi khí hậu như thế nào? vào ngày 16 tháng 08 năm 2022, Quỹ Sống sẽ chia sẻ những kinh nghiệm dựa trên quá trình triển khai phương pháp “Chung tay” của tổ chức cùng những câu chuyện thực hành CSV của một số doanh nghiệp đối tác.


Phương pháp “Chung tay” được Quỹ Sống xây dựng, phát triển và áp dụng trong tất cả chương trình hành động. Theo đó, Quỹ kêu gọi sự đồng hành và tạo sợi dây kết nối các nguồn lực của người dân hưởng lợi, chính quyền, doanh nghiệp và các thành viên của Quỹ để cùng hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi BĐKH, góp phần giảm thiểu tác động của rủi ro thiên tai. Trong sự kiện, Quỹ Sống và doanh nghiệp đối tác cùng nhau đóng góp cách thức nối kết và tận dụng được các nguồn lực hiệu quả để cuối cùng đem đến được những giá trị thiết thực và phù hợp nhất không chỉ chỉ cộng đồng hưởng lợi mà còn cho các doanh nghiệp tham gia và chính quyền địa phương trước thách thức BĐKH.


📌 THÔNG TIN SỰ KIỆN:

Thời gian: 8:30 - 11:30 thứ Ba ngày 16 tháng 08 năm 2022

Địa điểm: Khách sạn Caravelle Saigon

LƯU Ý: SỰ KIỆN CHỈ DÀNH CHO KHÁCH MỜI.Comments


bottom of page