top of page
Menu bar

​Sống là được ước mơ

“…rất nhiều người gọi tôi là một người sống vì cộng đồng, ngẫm nghĩ lại, tôi thấy chưa đúng, đúng hơn là tôi đang sống vì mình, với niềm tin và giấc mơ của đời mình…”

Tôi yêu những gì liên quan đến sáng tạo, những công việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Nhưng nhìn sâu vào bên trong, tôi thấy mình đơn giản chỉ là một-người-trồng-vườn, trồng nên những cái cây, và gieo nên những mầm hạnh phúc & hi vọng…

Jang Keu Nha Chong Lu.jpg
Jang Keu GroupG_edited.jpg
Jang Keu Nguoi trong vuon.jpeg
bottom of page