top of page

Cần 100 năm để trồng rừng | We need at least 100 years to grow a forest

Những cây mắm, cây bần dũng cảm, hiên ngang, vượt bao bão táp, phong ba của sóng biển, của lũ bùn, gió chướng, của nhiễm mặn, và của cả… rác quấn quanh, bóp ngẹt. Có những cây vẫn xanh tươi, mạnh mẽ nếu đã được từ 3 năm tuổi trở lên. Còn những cây mới trồng được 1-2 năm, không đủ sức chống chịu với thiên tai khốc liệt, đã bị cuốn trôi, bật gốc, bị bùn vùi dập, hoặc bị lũ hà đu bám đến chết…


Thương lắm, xót lắm! Đó là mồ hôi, nước mắt của hàng chục ngàn người đóng góp, trồng, chăm sóc và bảo vệ. Con người dù giỏi, dù hay, dù mạnh mẽ cỡ nào, cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong tự nhiên. Làm sao để Mẹ Thiên Nhiên luôn ôm ấp, chở che cho chúng ta? Chỉ có cách là hãy sống khiêm nhường, hài hoà, tôn kính Mẹ Thiên Nhiên, chăm sóc, bảo vệ và báo hiếu Mẹ đúng đạo làm con. Chỉ có cách như vậy, Mẹ mới yêu thương và bảo vệ chúng ta.


Nhìn rừng cây, mà nghĩ về cuộc đời. Nhìn đời cây mà nghĩ về đời người. Lại có suy nghĩ hơi ngược, trồng người có lẽ 10 năm đi học đầu tiên quan trọng và có tính quyết định nhất! Đứa trẻ được sống, chăm sóc, dạy dỗ như thế nào từ lúc mầm non đến hết cấp 2, sẽ hình thành tư duy, cá tính, nhân cách đứa trẻ ấy. Nếu 10 năm đầu ấy tốt, đoạn đường tiếp theo của những cô bé, cậu bé sẽ nhẹ nhàng, thuận lợi.


Còn với cây, 10 năm có thể đủ để lớn lên vững vàng. Nhưng cần cả 100 năm để hình thành một khu rừng có đủ sức mạnh bảo vệ muôn loài, trong đó có con người, bảo vệ đất đai, mùa màng, nhà cửa. Vậy thì phải cần nhiều thế hệ trong một gia đình truyền cho nhau những niềm yêu, niềm tôn kính Thiên Nhiên. Để những thế hệ tiếp nối cùng nhau trồng, chăm sóc và bảo vệ những khu rừng.


Đứa trẻ được sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, sẽ lớn lên, và khi trưởng thành sẽ làm nhiều điều tốt đẹp không chỉ cho gia đình mình, mà còn cho xã hội, cho môi trường. Và quan trọng hơn, khi đó, “đứa-trẻ-được-sinh-ra-và-lớn-lên-trong-đủ-đầy-yêu-thương” ấy sẽ trở thành người thầy, hình mẫu cho thế hệ tiếp theo về tình yêu dành cho Thiên Nhiên, dành cho con người. Phải cần đến 100 năm để trồng lên những cánh rừng là vì lẽ ấy.


Buổi sáng, nhìn những cây mắm, cây bần ở Rừng ngập mặn Hạnh Phúc Xanh chợt nghĩ về rừng cây và đời người…


📸 Bên phải là những cây mắm 2 năm tuổi, vẫn vững vàng sau đợt thiên tai khốc liệt vừa rồi. Bên trái là những cây mới trồng năm ngoái hầu như đã tan tác vì không đủ sức chống chọi trước những thử thách. Sáng nay, những chiếc xe chở cây đã tới để bắt đầu đợt trồng dặm cứu rừng của Hạnh Phúc Xanh.

——

The brave and steadfast mangrove trees have endured countless storms, sea waves, mud floods, fierce winds, high salinity, and even suffocating trash. Some trees remain vibrant and strong if they are over three years old. However, the newly planted ones, only one to two years old, lack the strength to withstand the harsh natural disasters and have been swept away, uprooted, buried in mud, or choked to death by clinging barnacles...


It's heartbreaking and sorrowful! This represents the sweat and tears of tens of thousands of people who contributed, planted, cared for, and protected these trees. No matter how skillful, capable, or strong humans are, we are still just small creatures in nature. How can we ensure that Mother Nature always embraces and protects us? The only way is to live humbly, harmoniously, and with reverence for Mother Nature, to care for, protect, and show filial piety to her as dutiful children. Only by doing so will Mother Nature love and protect us.


Looking at the forest, we think about life. Observing the life of trees, we reflect on human lives. A somewhat opposite thought occurs: in raising people, perhaps the first 10 years of schooling are the most crucial and decisive! How a child lives, is cared for, and is educated from kindergarten to the end of junior high will shape their thinking, personality, and character. If those first 10 years are good, the following journey for the boys and girls will be smoother and more favorable.


For trees, 10 years may be enough to grow strong. But it takes 100 years to form a forest with enough strength to protect all species, including humans, to protect the land, crops, and homes. Thus, it takes many generations within a family to pass on the love and reverence for Nature. For successive generations to plant, care for, and protect the forests together.


A child who grows up in the love of grandparents and parents will mature and, when grown, will do many good deeds not only for their family but also for society and the environment. More importantly, such a "child-who-is-born-and-raised-in-ample-love" will become a “teacher” and role model for the next generation about love for Nature and humanity. It takes 100 years to grow forests for this reason.


This morning, looking at the mangrove trees and cajeput trees in the Hanh Phuc Xanh Mangrove Forest, I suddenly thought about forests and human lives...


📸 On the right are two-year-old mangrove trees, still standing strong after the recent severe natural disasters. On the left are the trees planted last year, mostly devastated because they couldn't withstand the challenges. This morning, trucks carrying trees have arrived to begin the replanting campaign to save the Hanh Phuc Xanh Forest.


Comments


bottom of page