top of page

Những vần thơ lẩm cẩm viết khi chưa tỉnh ngủ

Tuần trước lại nghe tin

Một v-n-g-o

Đóng cửa

Vẫn bởi một lí do cũ rích!

Những nỗ lực phản biện,

Đóng góp cho cộng đồng,

Cho đất nước

Cứ ngày một mất dần…

Người ta chỉ thích nghe một chiều,

Thích những người

Chỉ biết ngậm miệng ăn tiền.

Vậy thì làm sao có phát triển,

Và như vậy,

Sẽ chẳng có ai

Lo cho những thân phận thấp hèn,

Sẽ chẳng có ai

Lo cho những cánh rừng,

Những dòng sông,

Những ngọn núi cao,

Những cánh đồng cho bà con canh tác.

Sẽ chẳng có ai bảo vệ di sản,

Tất cả sẽ mất dần,

Chỉ còn một-đất-nước-bị-phân-lô,

Ô nhiễm,

Dịch bệnh,

Bất công,

Không còn gì hết!

Chỉ còn lại những gì

Giống như tiểu thuyết ngụ ngôn

Của George Orwell

Thật vậy…!!!


- thơ ngụ ngôn lẩm cẩm viết khi chưa tỉnh ngủ / JK / 😴Opmerkingen


bottom of page