top of page

Khởi xướng chương trình thúc đẩy Đổi mới - Sáng tạo G’Innovation NEXT

Thật vui vì mình đã bắt đầu chương trình mới và cũng là ước mơ của mình - thúc đẩy lĩnh vực Đổi mới Sáng tạo (Innovation) của Việt Nam. Ngày 15/11 vừa rồi, mình cùng nhóm công ty GroupG Asia Pacific mà mình sáng lập năm 2003 đã công bố chương trình G’Innovation NEXT trong đó GroupG sẽ:


1) trao tặng học bổng, internship

2) tài trợ nghiên cứu

3) tài trợ các workshop, hoạt động đào tạo

4) hợp tác nghiên cứu và công bố xuất bản

5) tổ chức và tài trợ các cuộc thi Innovation … cho sinh viên, nghiên cứu sinh các trường ĐH, Viện nghiên cứu và cả các cá nhân độc lập ở Việt Nam.


Và trong Lễ Kí kết Thoả thuận Hợp tác Toàn diện với Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp HCM, mình đã trao tặng 10 học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc và chia sẻ về G’Innovation NEXT cũng như truyền cảm hứng cho các em sinh viên. Điểm đến tiếp theo của G’Innovation NEXT là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Và sau đó, cuộc thi Innovation dự kiến sẽ được công bố vào tháng 3/2023 dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh toàn quốc.


Với mình, Sáng tạo dẫn dắt sự phát triển của xã hội dựa trên nền tảng Nhân văn. Và với đất nước của chúng ta, Sáng tạo - Đổi mới trong lĩnh vực sản xuất ra các sản phẩm phục vụ cuộc sống của con người vô cùng quan trọng, tạo nên những giá trị bền vững cho nền kinh tế nói riêng và cho xã hội nói chung.


Nếu doanh nghiệp, tổ chức nào muốn chung tay cùng mình & GroupG Asia Pacific, xin hãy liên hệ info@groupg.com.sg hoặc trực tiếp email cho mình jk@jangkeu.info. Cám ơn các bạn đã đọc và chia sẻ!


Comments


bottom of page