top of page

Quỹ Sống công bố Báo cáo Tài chính 9 tháng đầu năm 2021

Updated: Jul 1, 2022

Ngày 22/12/2021, Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng Sống Bền Vững[1] (Sống Foundation) công bố Báo cáo Tài chính 3 quý đầu năm 2021. Cụ thể trong 9 tháng đầu năm, số dư cuối kỳ của Quỹ Sống (tính đến tháng 09 năm 2021) là 29,062,095,841 đồng.


Trong 9 tháng đầu năm 2021, chúng tôi đã gây quỹ được 41,437,056,075 đồng. Nguồn thu chính của Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng Sống Bền Vững đến từ hoạt động gây quỹ cộng đồng.


Các hoạt động của Quỹ Sống trong năm 2021 tập trung vào các chương trình hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững như chương trình Nhà Chống Lũ[2], chương trình Hạnh Phúc Xanh[3] và chương trình River Ơi[4].

Trong năm 2021, trước tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, chúng tôi tiếp tục chiến dịch Be Strong Viet Nam[5] (đã khởi xướng từ năm 2020) nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chương trình được khởi động từ ngày 24/5/2021 đến ngày 23/8/2021.


Dưới đây là báo cáo số dư của Quỹ, báo cáo thu chi của Quỹ Sống trong 9 tháng đầu năm 2021.


A/ Báo cáo thu chi (9 tháng đầu năm 2021)

Dưới đây là báo cáo tình hình thu chi của Quỹ Sống từ 1/1/2021 đến 30/9/2021:

Năm 2021

Số dư đầu kỳ (VND)

Tổng thu (VND)

Tổng chi (VND)

Số dư cuối kỳ (VND)

từ 1/1/2021 – 30/9/2021

33,094,901,675 VND

41,437,056,075 VND

45,469,861,909 VND

29,062,095,841 VND

B/ Báo cáo số dư của Quỹ (9 tháng đầu năm 2021)

Dưới đây là báo cáo số dư của Quỹ Sống tính đến ngày 30/9/2021:

Tài sản

Ngày 30 tháng 9 năm 2021

Tiền và các khoản tương đương tiền [6]

6,888,364,848 VND

Đầu tư tài chính ngắn hạn [7]

22,001,465,944 VND

Các khoản phải thu ngắn hạn [8]

64,498,189 VND

Tài sản ngắn hạn khác

192,667,460 VND

Tổng cộng tài sản

29,146,996,441 VND

Phải trả ngắn hạn khác

84,900,600 VND

Nợ phải trả

84,900,600 VND

Số dư quỹ [9]

29,062,095,841 VND

Tham khảo chi tiết Báo cáo Tài chính 9 tháng đầu năm 2021 của Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng Sống Bền Vững tại đây


* Chú thích

1. Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Cộng Đồng Sống Bền Vững (“Quỹ Sống” hoặc “Quỹ”) được thành lập theo quyết định số 2470/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 7/11/2018 về việc cấp giấy phép và công nhận điều lệ Quỹ và Quyết định số 529/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 4/7/2019 về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý Quỹ.

Quỹ có văn phòng đặt tại 62 đường Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TPHCM, Việt Nam. Số lượng nhân viên của Quỹ tại ngày 30/09/2021 là 31 người (ngày 31/12/2020 là 23 người).

Quỹ có sứ mệnh là “Xây dựng một hệ sinh thái nhằm hỗ trợ, phát triển, các cộng đồng sống bền vững trong đó con người sống an toàn, hài hòa và bảo vệ thiên nhiên, gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa. Chúng tôi hướng đến sự bền vững bằng những hành động sáng tạo và nhân văn với phương thức chung tay trong đó Quỹ thúc đẩy sự tham gia và hợp tác chặt chẽ với chính quyền và cộng đồng địa phương”.


2. Chương trình Nhà Chống Lũ được khởi xướng với mục đích hỗ trợ xây nhà an toàn giúp các hộ dân nghèo, cận nghèo, hoặc các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Nhà Chống Lũ tiếp tục triển khai 2 hợp phần:

Nhà an toàn: Nhà An Toàn có hoạt động chính là hỗ trợ kỹ thuật và một phần tài chính để xây các ngôi nhà thích ứng với các kiểu hình thiên tai cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống ở những vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu.

Làng Hạnh Phúc: Làng Hạnh Phúc có cách tiếp cận tổng thể từ quy hoạch đến kiến trúc – xây dựng và sinh thái – môi trường. Phương pháp chung tay của Nhà Chống Lũ được ứng dụng vào hợp phần này, hợp phần nhằm mục tiêu hỗ trợ một nhóm cộng đồng có cuộc sống an toàn, bền vững, hài hòa với thiên nhiên, gìn giữ những giá trị văn hóa bản địa. Hợp phần dự kiến sẽ kéo dài từ 3-5 năm cho mỗi cộng đồng.


3. Chương trình Hạnh Phúc Xanh là một chương trình phát triển cộng đồng, tập trung trồng và khuyến khích cộng đồng trồng cây nhằm tăng không gian xanh trong đô thị; phục hồi rừng; nhằm tăng không gian xanh trong đô thị; phục hồi rừng; tăng sự kết nối giữa con người với con người, con người với tự nhiên, con người với chính mình, từ đó thúc đẩy lối sống khiêm nhường, hài hòa với tự nhiên.

Chương trình bao gồm 2 hợp phần, gồm: Cây đô thị và rừng. Ở hợp phần cây đô thị, Hạnh Phúc Xanh triển khai dự án Công viên Hạnh Phúc Xanh – tập trung tăng không gian xanh trong đô thị. Đối với hợp phần Rừng, chương trình triển khai dự án Forest Symphony – Giao hưởng rừng xanh tập trung vào việc phục hồi rừng nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu tại địa phương.


4. Chương trình River Ơi là một chương trình nhằm hướng về mục tiêu xây dựng con người bền vững. “River Ơi” với các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, các nghiên cứu, xuất bản, đưa nghệ thuật vào các hoạt động phát triển cộng đồng, thúc đẩy và đưa các sáng kiến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường vào các cuộc sống. Và con người là gốc rễ của sự phát triển.

5. Chiến dịch Be Strong Việt Nam “Be Strong Việt Nam” là một sáng kiến được Quỹ Sống khởi xướng để hỗ trợ y bác sĩ và những người khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chiến dịch Be Strong Việt Nam tập trung vào hai hướng chính:

Tiếp sức tuyến đầu: Tiếp sức tuyến đầu có hoạt động chính là hỗ trợ bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu trong việc tiếp nhận các vật tư y tế cần thiết (đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay) và các máy móc, thiết bị y tế yếu.

Thực phẩm sẻ chia: Thực phẩm sẻ chia có hoạt động chính là cung cấp thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho các nhóm dễ bị tổn thương, những người bị ảnh hưởng bởi các lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội.

6. Tiền và các khoản đương tiền (tham khảo chi tiết báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2021 – trang 12)

7. Đầu tư tài chính ngắn hạn (tham khảo chi tiết báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2021 – trang 12)

8. Các khoản phải thu ngắn hạn (tham khảo chi tiết báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2021 – trang 13)

9. Số dư quỹ (tham khảo chi tiết báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2021 – trang 14)


Nguồn: www.song.org.vn

Comments


bottom of page