top of page

Ra mắt Báo cáo Khảo sát thực tiễn về Hệ sinh thái Thiện nguyện ở Việt Nam

Vào chiều qua 19/05, Chủ tịch Quỹ Sống, bà Phạm Thị Hương Giang (Jang Kều), có tham gia panelist trong event ra mắt Báo cáo Khảo sát thực tiễn về Hệ sinh thái Thiện nguyện ở Việt Nam do Quỹ Hòa bình & Phát triển TPHCM (HPDF) tổ chức. Tại buổi toạ đàm, bà đã chia sẻ phương pháp “Chung-tay" mà mình đã xây dựng cho các chương trình, dự án của Quỹ Sống. Trong đó, bà nhấn mạnh về sự chung sức của các bên từ người hưởng lợi cho đến các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các dự án phát triển bền vững. Bên cạnh đó, bà cũng chỉ ra các bất cập và khó khăn của các tổ chức khi hành lang pháp lý còn chồng chéo, chưa thực tiễn, đặc biệt là rủi ro với các tổ chức VNGOs ở Việt Nam.

Theo quan điểm của bà Jang Kều, đây là một dự án có tính tiên phong và cực kì có ý nghĩa của HPDF. Với Báo cáo Khảo sát này, HPDF đã vẽ lên một bức tranh tương đối hoàn thiện về hệ sinh thái thiện nguyện tại Việt Nam và thay mặt các tổ chức này đưa ra những đề xuất, kiến nghị tới các cơ quan quản lý Nhà nước. Từ đó, Việt Nam sẽ huy động được nguồn lực mạnh mẽ hơn từ cộng đồng trong nước và quốc tế, song song với nguồn lực từ chính quyền trung ương và các địa phương. Bà Jang Kều tin rằng chỉ như vậy mới làm cho xã hội phát triển hơn, gắn kết hơn khi cùng giải quyết các vấn đề của phát triển.

Rất vui khi Quỹ Sống được tham gia và trở thành một casestudy về một tổ chức phát triển phi lợi nhuận, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.Komentar


bottom of page