top of page

The Safe Housing Project is in the Final List of “The Sustainable Project” by Human Act Prize

I feel so excited and proud to reveal our great news: Nhà An Toàn (Safe Housing Project), a project of Nhà Chống Lũ (The Resilient Housing Program) which belongs to Sống Foundation is chosen to be in the Final List of "The Sustainable Project" by Human Act Prize.


Many thanks to the Human Act Prize's Organizing Board and Judgement Board! We also express our sincere thanks to our accompanying friends who have been trusting and supporting us during the past 10 years. Lastly, I have to send our gratefulness to the local beneficiaries and authorities in 11 provinces that we have been carrying out Nha Chong Lu. Both local households and authorities contribute to my 3 “Co- Approach”: Co-Design, Co-Financing, Co-Construction. That’s make Nha An Toan of Nha Chong Lu truly becomes a Sustainable Project, Of the Community, From the Community and For the Community!


Best Regards!

JK

—-

Xin update với các bạn một tin vui là Dự án Nhà An Toàn thuộc chương trình Nhà Chống Lũ của Sống Foundation đã lọt vào CHUNG KẾT của Giải thưởng Human Act Prize cho hạng mục DỰ ÁN BỀN VỮNG.


Cám ơn Ban Tổ Chức và Ban Giám Khảo Human Act Prize rất nhiều! Đặc biệt cám ơn những người đồng hành đã luôn tin tưởng và ủng hộ NCL và Sống trong suốt 10 năm qua. Và không thể không nhắc đến sự đồng thuận và ủng hộ của bà con và chính quyền 11 tỉnh mà NCL đã triển khai. Bà con và chính quyền nơi đây đã chung tay cùng NCL với phương thức 3 “chung”: Co-Design, Co-Financing, Co-Construction để NCL và dự án Nhà An Toàn thực sự là một DỰ ÁN BỀN VỮNG, CỦA CỘNG ĐỒNG, DO CỘNG ĐỒNG VÀ VÌ CỘNG ĐỒNG!


Trân trọng! ❣️

JK


Comments


bottom of page